ஈரோட்டில் நடைபெறவிருந்த மரபுவழி உழவு மற்றும் உணவுத் திருவிழா தேதி அறிவிக்கபடாமல் தள்ளிவைக்கபடுகிறது.

26

ஈரோட்டில் நடைபெறவிருந்த மரபுவழி உழவு மற்றும் உணவுத் திருவிழா தேதி அறிவிக்கபடாமல் தள்ளிவைக்கபடுகிறது.

வருகிற 18-09-2016 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று ஈரோட்டில் நடைபெறவிருந்த 14-09-2016-seithipirivuமரபுவழி உழவு மற்றும் உணவுத் திருவிழா தேதி அறிவிக்கபடாமல் தள்ளிவைக்கபடுகிறது.