இயக்குனர் சேரன் நாம் தமிழர் கட்சியை ஆதரித்து தேர்தல் பரப்புரைக்கு வழங்கிய பாடல் காணொளி

14

இயக்குனர் சேரன் நாம் தமிழர் கட்சியை ஆதரித்து தேர்தல் பரப்புரைக்கு வழங்கிய பாடல்