திருமுருகப் பெருவிழா பதாகைகள் – தரவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தவும்

105

 

திருமுருகப் பெருவிழாவிற்கு தமிழகம் முழுவதிலும் இருந்து வருகைத்தரும் எமது உறவுகள் தங்களது வாகனங்களில் நமது முப்பாட்டன் முருகன் உருவப்படப் பதாகைகளைத் தாங்கி வரவும். பதாகைகள் ஒருமித்து இருக்க வேண்டுமென்று அண்ணன் விரும்புகிறார். எனவே கீழே காட்டப்பட்டுள்ளவாறு பதாகைகள் நான்குபுறமும் மரசட்டங்கள் அமைத்தவாறு இருக்க வேண்டும். பதாகைகளுக்கு பயன்படுத்தவேண்டிய படங்களை கீழே தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும்.

[vc_cta_button call_text=”திருமுருகப் பெருவிழா பதாகைகளுக்கு பயன்படுத்தவேண்டிய படங்களை தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும். ” title=”Download” target=”_blank” color=”btn-success” icon=”wpb_arrow” size=”btn-large” position=”cta_align_right” css_animation=”left-to-right” href=”http://www.naamtamilar.org/downloads/thirumuruga-peruvizha-veera-tamilar-munnani.zip”]

thirumuruga-peruvizha-veera-tamilar-munnani-3

thirumuruga-peruvizha-veera-tamilar-munnani-4

[vc_cta_button call_text=”திருமுருகப் பெருவிழா பதாகைகளுக்கு பயன்படுத்தவேண்டிய படங்களை தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும். ” title=”Download” target=”_blank” color=”btn-success” icon=”wpb_arrow” size=”btn-large” position=”cta_align_right” css_animation=”left-to-right” href=”http://www.naamtamilar.org/downloads/thirumuruga-peruvizha-veera-tamilar-munnani.zip”]