நிலத்தரகர்கள் உண்ணாவிரதத்தில் அண்ணன் சீமான் கலந்துகொண்டு முடித்துவைக்கிறார்.

7

19/08/2014 இன்று மாலை சென்னை வள்ளுவர்கோட்டத்தில் நடைபெறும் நிலத்தரகர்கள் உண்ணாவிரதத்தில் அண்ணன் சீமான் கலந்துகொண்டு முடித்துவைக்கிறார்.நாம் தமிழர் உறவுகள் கலந்துகொள்ளவும்.