இன்று (24-07-11) இரவு 9.00 மணிக்கு பாலிமர் தொலைக்காட்சியில் சீமான் அவர்களது நேர்காணல் ஒளிப்பரப்பு ஆகிறது.

24

இன்று 24-07-11 இரவு 9.00 மணிக்கு பாலிமர் தொலைக்காட்சியில் “மக்களுக்காக” நிகழ்ச்சியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கினைப்பாளர் செந்தமிழன் சீமான் அவர்களது நேர்காணல் ஒளிப்பரப்பு ஆகிறது.