தலைமை அறிவிப்பு: பல்லாவரம் தொகுதிப் பொறுப்பாளர் நியமனம்

64

தலைமை அறிவிப்பு: பல்லாவரம் தொகுதிப் பொறுப்பாளர் நியமனம்

முந்தைய செய்திஉறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-விராலிமலை தொகுதி
அடுத்த செய்திதலைமை அறிவிப்பு: செஞ்சி தொகுதிப் பொறுப்பாளர் நியமனம்