தலைமை அறிவிப்பு: சேலம் தெற்கு தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் – 2019

23