தலைமை அறிவிப்பு: கிருஷ்ணகிரி மண்டலப் பொறுப்பாளர் நியமனம்

51

கரு.பிரபாகரன் அவர்கள் கிருஷ்ணகிரி மண்டலச் செயலாளராக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவர்களால் நியமிக்கப்படுகிறார். இவருக்கு நாம் தமிழர் கட்சி உறவுகள் அனைவரும் ஒத்துழைப்பு தருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.