புதிய மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் நியமனம் – தலைமை அறிவிப்பு

190

நாம் தமிழர் கட்சியின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளராக சரவணன் (02475870519) அவர்களை தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவர்களால் நியமிக்கப்படுகிறார்.
நாம் தமிழர் கட்சி உறவுகள் அனைவரும் இவருக்கு முழு ஒத்துழைப்பு தருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.