மீத்தேன் திட்டத்தை எதிர்த்து பட்டினிப் போராட்டம் – மயிலாடுதுறை |சீமான் கண்டனவுரை

16

12-6-2017 மயிலாடுதுறை | மீத்தேன் திட்டத்தை எதிர்த்து பட்டினிப் போராட்டம் – சீமான் கண்டனவுரை | கதிராமங்கலம் காப்போம் | பேராசிரியர் த.ஜெயராமன் கைது