இன்று 25-07-11 இரவு 10 மணிக்கு ஜெயா தொலைக்காட்சியில் சீமான் அவர்களின் நேர்காணல் ஒளிப்பரப்பாக இருக்கிறது

30

இன்று 25-07-11 இரவு 10.00 மணிக்கு ஜெயா தொலைக்காட்சி நேர்முகம் நிகழ்ச்சியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கினைப்பாளர் செந்தமிழன் சீமான் அவர்களின் நேர்காணல் ஒளிபரப்பப்படுகிறது.