நாம் தமிழர் கனடா, அனைத்து தமிழ் அமைப்புகளையும் ஒன்றிணைத்துமுன்னெடுக்கும் பேரெழுச்சி ஒன்று கூடல்.

159

நாம் தமிழர் கனடா, அனைத்து தமிழ் அமைப்புகளையும் ஒன்றிணைத்துமுன்னெடுக்கும் பேரெழுச்சி ஒன்று கூடல்.

வருகின்ற மே 06- 05 -2011 அன்று வெள்ளிகிழமை அமெரிக்கத் துணைத் தூதரகம் முன்பாக “நாம் தமிழர் கனடா” மற்றும் அனைத்து தமிழ் அமைப்புகளும் இணைந்து நடத்தும் மாபெரும் கவன ஈர்ப்பும் பேரெழுச்சி ஒன்று கூடலும் நிகழ்வு நடைபெறவுள்ளது.