சேலம் தெற்கு தொகுதி மகளிருக்கான தற்சாற்பு பொருளாதார இலவச தொழில் பயிற்சி முகாம்

27

சேலம் தெற்கு மாவட்ட மகளிர் பாசறை சார்பாக யசோதா அவர்களின் ஒருங்கிணைப்பில் தற்சார்பு பொருளாதார இலவச தொழில் பயிற்சி முகாம் நடைபற்றது…