அம்பத்தூர் தொகுதி- தேர்தல் பரப்புரை

41

அம்பத்தூர் 80, 83 , 79வது வட்டம்  பகுதியில் வீடு வீடாக சென்று தேர்தல் பரப்புரை நடைபெற்றது.