ஆவடி தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

42

ஆவடி தொகுதி கிழக்கு மாநகரம் 29வது வட்டத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைப்பெற்றது இந்த நிகழ்வில் அனைத்து பொறுப்பாளர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர்.

முந்தைய செய்திதலைமை அறிவிப்பு – பொறுப்பாளர் நியமனம்
அடுத்த செய்திதலைமை அறிவிப்பு – பொறுப்பாளர் நியமனம்