செங்கம் தொகுதி மாதக் கலந்தாய்வு கூட்டம்

33

செங்கம் தொகுதி மாதாந்திர கலந்தாய்வில் கட்சியின் வளர்ச்சிக் குறித்து தொகுதி உறவுகளுடன் கருத்துக்கள் கேட்கப்பட்டது.

முந்தைய செய்திதலைமை அறிவிப்பு – ஒழுங்கு நடவடிக்கை
அடுத்த செய்திதலைமை அறிவிப்பு – ஒழுங்கு நடவடிக்கை