கரூர் மத்திய மாநகரம் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

42

கரூர் மத்திய மாநகரத்தின் சார்பில் மக்கள் பாதை பகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திகரூர் தெற்கு மாநகரம் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்
அடுத்த செய்திகரூர் தொகுதி கிராமசபை கூட்டத்தில் பங்கேற்பு