கூடலூர் தொகுதி பெரும்பாட்டி கண்ணகி பெருவிழா

35

நமது பெரும்பாட்டி கண்ணகி பெருவிழாவை முன்னிட்டு கூடலூர் பளியங்குடியில் அமைந்திருக்கும் கீழ் கண்ணகி கோயிலில் பொதுமக்களுக்கு நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் சார்பாக நீர்மோர் வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.