திருவைகுண்டம் தொகுதி மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம்.

11

தூத்துக்குடி தெற்கு மாவட்டம், திருவைகுண்டம் தொகுதி சார்பாக செயற்கள மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம்  10-04-2022 அன்று  ஆழ்வார்திருநகரியில் நடைபெற்றது.

வெ.முத்துராமன்,
செய்தி தொடர்பாளர்,
திருவைகுண்டம் தொகுதி,
தூத்துக்குடி தெற்கு மாவட்டம்.
+91 9965108423, +91 6380344800.