பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை
நிகழ்வுகள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்

3 Comments

 1. Charles Finny

  Dear Seeman Annan, Thank you for forming this Naam Thamilar Party.
  We look forward for you and all our 234 candidates to win in this election. And we certainly need this change in Tamilnadu. I as a person keeps telling my family to support your team this election.

  As you mention, If we win Magilchi or this is Payirchi. I would like to wish you that we Naam Thamilar should win and show the rest of the parties that no more corrupt parties and government will be formed in Tamilnadu henceforth. I pray to my God that your party should win. Hope to see you soon as our CM. Thank you!

 2. Pragasam

  Dear seeman Annan,

  We are convincing all our family and relatives to vote naam Thamilar. Most of the people in theni district not aware of your party. Please plan your speech in theni. Vaalthukkal.

 3. அண்ணாதுரை

  நாம் தமிழர் கட்சி உறுப்பினர் அல்லாத நடுநிலை வாக்காளராகிய நான் இந்நாள்வரை பத்து வாக்குகள் உறுதிசெய்திருக்கிறேன்.மேலும் முயற்சித்துக்கொண்டிருக்கிறேன், திரு சீமான் அவர்கள் தமிழக முதல்வராவதற்கு.

Comments are closed.

2019 ஆக்கமும் பராமரிப்பும் நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு