பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை
நிகழ்வுகள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்

One Comment

  1. தில்லை பாஸ்கர் (ஆயிரம் விளக்கு, சென்னை)

    https://www.naamtamilar.org/seeman-condemns-tn-govt-jobs-electricity-board-for-north-indians/

    இன்னமும் இது போன்ற அவலங்களை நாம் கடந்து சென்றால் இவ்வளவு காலமும் நாம் தமிழர் கட்சி ஆற்றிய பணிகளுக்கு அர்த்தமில்லாமல் ஆகும்…
    கொரோனா வை ஒதுக்கிவிட்டு நமது மக்களுக்கான போராட்டங்களை முன்னெடுக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது…நாம் தமிழர்

Comments are closed.

©2020 ஆக்கமும் பராமரிப்பும்: நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு