தலைமை அறிவிப்பு

5

தொடர் மழை காரணமாக மக்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் பாதிப்பால் மக்களின் உணர்வுக்கு மதிப்பளித்து  20.11.2015 அன்று செங்கல்பட்டில் நடக்க இருந்த ‘தமிழர் எழுச்சி நாள்’ பொதுக்கூட்டம்  அடுத்த வாரம் தள்ளி வைக்கப்படுகிறது