SEEMAN SPEECH AT MADURAI NAAM TAMILAR KATCHIYIN TAMILAR INA ELUCHI MAANADU ON 18MAY2010

44

18MAY2010தில் மதுரையில் நடந்த நாம் தமிழர் கட்சியின் தமிழர் இன எழுச்சி அரசியல் மாநாட்டில் நாம் தமிழர் இயக்க தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் அண்ணன் செந்தமிழன் சீமானின் சிறப்புரை.