இராமநாதபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

18

இராமநாதபுரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட அரண்மனை பகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் (02/04/2022) அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடத்தப்பட்டது.
புதிதாக இணைந்த உறவுகளுக்கு சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பாக பழமரக்கன்று வழங்கப்பட்டது.

ப. சிவபிரகாஷ் (+91 9790348602),
தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை செயலாளர்,
இராமநாதபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி.