தலைமை அறிவிப்பு: உடுமலைப்பேட்டை தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

7