பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை
நிகழ்வுகள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்

One Comment

  1. ராஜேஷ்

    நண்பன் தமிழ்நாட்டில் தற்போதயா பிரச்சினைக்கு முழு பங்கும் தமிழகத்தின் தற்போதய ஆட்சியை
    ஆட்சி மாற்றம் வேண்டும்

Comments are closed.

©2020 ஆக்கமும் பராமரிப்பும்: நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு