சீமான் எழுச்சியுரை – துறைமுகம் தொகுதி தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம்

19

24.03.2016 அன்று துறைமுகம் தொகுதி தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் எழுச்சியுரையாற்றினார்.