ஏன் நாம் தமிழர்.. எது நாம் தமிழர் அரசியல் என்பதை விளக்கும் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானின் எழுச்சிமிகு உரைவீச்சு..

[vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=x0wOVbxd9PE”]