முகப்பு எழுத்தாளர்கள் இடுகைகள் மூலம் NTK NEWS

NTK NEWS

157 இடுகைகள் 0 கருத்துக்கள்

இனமான உணர்வோடு ஒன்றுகூடுவோம்!

இனமான உணர்வோடு ஒன்றுகூடுவோம்! 13 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இதே நாட்களில் ஈழப்பெருநிலத்தில் இலட்சக்கணக்கில் இனப்படுகொலை செய்யப்பட்ட நம் உறவுகளை நினைவுகூரவும், வீழ்ந்த இடத்திலிருந்து மீள் எழுச்சிப்பெற்று, அவர்கள் விட்டுச்சென்ற தாயக இலட்சியக் கனவினை தொடர்ந்து...