பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை
நிகழ்வுகள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்

One Comment

  1. thanes

    மரநடுகை,மக்களைத் திரட்டி குப்பைகளை அகற்றுதல் ஏரிகளை தூர்வாருதல் மரணவீடுகளில் கலந்து கொள்ளல் துன்பத்துக்குள்ளான மக்களை உடன் சந்திப்பதுடன் அவர்களுடன் தொடர்பில் இருத்தல்என செயற்பாட்டில் இறங்கினால் மக்கள் அதிகமாக இணைவார்கள். மணல் கொள்ளைக்காக போராட்டம் இன்னும் ஆரம்பிக்கவில்லை ஏன்

Comments are closed.

2019 ஆக்கமும் பராமரிப்பும் நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு