பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை
நிகழ்வுகள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்

One Comment

  1. A.krishnan

    To day @8am I voted to naamtamilar,party,candidate @kanagadurga,schools, villivakkam chennai 600049, I am 70 year old retired from government services at present my residence compus @villivakkam living eleven family houses out of this 11 only one myself tamil family rest of ten houses other states such as kerala maharashtra and others. By A.krishnan we will 2021. Surely

Comments are closed.

2019 ஆக்கமும் பராமரிப்பும் நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு