0388-கோபிசெட்டிப்பாளையம்-தொகுதிப்-பொறுப்பாளர்கள்-2022