naam-tamilar-katchi-news-19D5D194-D4D4-4E9D-87CD-E0AA46F2571C

naam-tamilar-katchi-news-2F6087B9-593F-4FD5-80DD-479B8FC496D5
naam-tamilar-katchi-news-CD2CB381-AC76-42BA-9F19-16FD115E0984

மாநில உரிமையைப் பறிக்கும் மின்சாரச் சட்டத்திருத்தம் – 2022ஐ இந்திய ஒன்றிய பாஜக அரசு...

மாநில உரிமையைப் பறிக்கும் மின்சாரச் சட்டத்திருத்தம் – 2022ஐ இந்திய ஒன்றிய பாஜக அரசு உடனடியாகத் திரும்பப்பெற வேண்டும்! – சீமான் வலியுறுத்தல் மின்சாரச் சட்டத்திருத்த வரைவு - 2022ஐ நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்ற முயல்வது...