நாடாளுமன்ற வேட்பாளர்களுக்கான தானி பரப்புரை ஒலிப்பதிவு [Download Mp3]

280

Right Click -> Save Link As -> Mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/01-thiruvallur.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/02-vada-chennai.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/03-kanjipuram.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/04-then-chennai.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/05-arani.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/06-dharmapuri.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/07-vellur.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/08-villupuram.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/09-erode.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/10-nilagiri.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/12-kadalur.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/13-pollachi.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/14-nagapattinam.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/15-mailaduthurai.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/16-sivagangai.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/17-madurai.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/18-thirunelveli.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/19-ramanathapuram.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/20-puthucherry.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/mp-female.zip

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/mp-male.zip

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/21-mathiya-chennai.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/22-arakonam.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/23-krishnagiri.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/24-thiruperubuthur.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/25-kallakurichi.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/26-selam.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/27-thiruvannamalai.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/28-thirupur.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/29-dhindukal.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/30-namakkal.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/31-karur.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/32-theni.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/33-trichi.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/34-thanjavur.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/35-chithamparam.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/36-viruthunagar.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/37-thuthududi.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/38-thenkasi.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/39-koyambuthur.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MP/40-kanyakumari.mp3