சட்டமன்ற வேட்பாளர்களுக்கான தானி பரப்புரை ஒலிப்பதிவு [Download MP3]

376

Right Click -> Save Link As -> Mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MLA/1-sathur.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MLA/2-perambur.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MLA/3-cholingar.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MLA/4-paramakudi.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MLA/5-thiruporur.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MLA/6-vilathikulam.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MLA/7-nilakottai.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MLA/8-poonamalli.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MLA/9-ambur.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MLA/10-kudiatham.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MLA/11-periyakulam.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MLA/12-andipatti.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MLA/13-papireddi-patti.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MLA/14-thiruvarur.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MLA/15-arur.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MLA/16-thanjavur.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MLA/17-manamadurai.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MLA/18-osur.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MLA/19-thattanchavadi.mp3

https://naamtamilar.org/downloads/election-2019/MLA/mla-audio.zip