பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை
நிகழ்வுகள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்

2 Comments

 1. அ.ஆரோக்கியராஜ் ( 67218526205)

  குறள் 382:
  அஞ்சாமை ஈகை அறிவூக்கம் இந்நான்கும்
  எஞ்சாமை வேந்தர்க் கியல்பு.
  இந்த திருக்குறளுக்கு ஏற்ற ஒப்பற்ற வேந்தன் அண்ணன் செந்தமிழன் சீமான் மட்டுமே.
  ஆகவே தோழர்களே இரட்டை மெழுகுவர்த்தி சின்னத்தில் வாக்களித்து வெற்றிபெற செய்யுங்கள்…வளமான தமிழகத்தை உருவாக்குங்கள்…
  அ.ஆரோக்கியராஜ் ( 67218526205)
  நாம் தமிழர் கட்சி – உறுப்பினர்

 2. ராதிகா

  கட்சதீவில் உள்ள அந்தாணேியார் காேவில் புதுபிப்பு பணியில் ஈடுபட முயலும் இலங்ககை்கு எதிரான நமது கருத்தை உரக்க பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பதை நான் இங்கு பதிவு செய்கிறேன்.

Comments are closed.

2019 ஆக்கமும் பராமரிப்பும் நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு