பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை
நிகழ்வுகள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்

2 Comments

  1. பசுபதி

    ஒவ்வொரு உறுப்பினர்களிடம் இருந்தும் மாதம் குறைந்தபட்சம் ஐம்பது ரூபாய் வசூலித்தால் கட்சிக்கு நிதி சேரும். கட்சியின் செயல்பாடுகளுக்கு நிதி மிக அவசியமானது.

  2. தலைமையகம்

    ‘துளி’ திட்டம் – துளித்துளியாய் இணைவோம்! பெருங்கடலாகும் கனவோடு! thuli.naamtamilar.org

Comments are closed.

©2020 ஆக்கமும் பராமரிப்பும்: நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு