பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை
நிகழ்வுகள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்

One Comment

  1. பிரவின் காந்தி

    வாழ்த்துக்கள் .. உங்களோடினைந்து தேர்தல் பணியாற்றவும் ., உங்களுக்காக பிரச்சாரம் செய்யவும் அக்னி சிறகுகள் அமைப்பை சேர்ந்த தோழர்கள் காத்திருக்கிறோம் … தமிழர் நாடு தமிழர் ஆளவேண்டும் என்ற கொள்கைக்காகவும்… மக்கள் நலனுக்காகவும் நாம் தமிழர் கட்சி தமிழ் நாட்டில் ஆட்சி அமைக்க எங்களின் வாழ்த்துகள்
    வாழ்த்துகளுடன்
    அகில இந்திய அக்னி சிறகுகள் அமைப்பு
    1/30 மரியசூசை நகர் , கடலூர் 607001

Comments are closed.

2019 ஆக்கமும் பராமரிப்பும் நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு