பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை
நிகழ்வுகள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்

One Comment

  1. கணபதி

    உள்நாடு மட்டுமின்றி வெளி நாடு சென்று படித்து திரும்பிய சரியான வாய்ப்பு இல்லாமல் தவிக்கும் மாணவ ர்களின் வட்டி யை மட்டும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்…

Comments are closed.

2019 ஆக்கமும் பராமரிப்பும் நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு