பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை
நிகழ்வுகள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்

2 Comments

 1. Nehru Arunasalam

  – Very sad to see that Tamils become alcoholic because of the liquor shop every where in Tamilnadu.
  – Very very sad to see that Tamils have to get alms from the government during election – Tamils are beggars in their own country
  – very very sad to see that the Tamils pays so much money for elementary education
  – Very sad that Tamils don’t speak pure Tamil, so many English words.

 2. Nehru Arunasalam

  – மிக மிக வருத்தமாக உள்ளது குடிக்கு அடிமையாக தமிழன் இருப்பது
  – தேர்தல் நேரத்தில் பிச்சை ஏந்தி நிற்கும் தமிழ் இனம் கண்டு மனம் வருந்துகிறது
  – ஆரம்ப கல்விக்கு $100,000 கொடுக்கும் இழி நிலை உள்ள நாடு தமிழ் நாடு
  – தமிழ் மக்கள் தூய தமிழ் பேசாது இருப்பது கண்டு மனம் அழுகிறது

Comments are closed.

2019 ஆக்கமும் பராமரிப்பும் நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு