பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை
நிகழ்வுகள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்

One Comment

 1. Jiva Palakrishnan

  Hi Seeman ANNA

  I’m Jiva from Australia. I’m So proud of you.
  It so sad that I was not able stand with you over there.
  I was not belong to India but I am a tamilachi.

  I will be supporting you from today on wards.

  let me know if there is anything that i can help you with

Comments are closed.

©2020 ஆக்கமும் பராமரிப்பும்: நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு