பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை
நிகழ்வுகள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்

One Comment

  1. கணேஷ்குரு

    சீமான் அண்ணா, உங்கள் தொடக்கம் நல்லாயிருக்கு எண்ணோட சப்போட் உங்களுக்கே.நான் உங்களுக்கு த்தான் ஒட்டு பாடுவேன்…………….பெங்களூரில் இருந்து கணேசனும்

Comments are closed.

2019 ஆக்கமும் பராமரிப்பும் நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு