பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை

தொடர்புடைய பதிவுகள்

One Comment

  1. மு.முகம்மது அலி

    நாம்தமிழர்கட்சி மக்களுக்கான கட்சி என்பதை நம் உறவுகளின் செயல்பாடுகள் மூலம் அறிந்து மிக்க மகிழ்ச்சி நிச்சயம் வெல்வோம் அதை நாளை உலகுக்கு சொல்வோம்.

Comments are closed.

©2020 ஆக்கமும் பராமரிப்பும்: நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு