பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை
நிகழ்வுகள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்

3 Comments

  1. sathees

    anna super you are the world of the best Tamilan god helf you i wish you anna

  2. BRO; M. SELVAKUMAR.

    உங்கள் சொற்பொழிவு மிக அருமையாக இருக்கிறது. ஆனால் நீங்கள் ஹிந்து கிறிஸ்தவன் முஸ்லீம்களை பற்றி அவதுறாக பேசுவது அவர்கள் மனதை புண்படுத்தும் .இது நீங்கள் நூற்றுக்கு தொண்ணுற்று ஒன்பது மார்க் எடுப்பதற்கு சமம். இதையும் நீங்கள் முறைப்படுத்தி பேசும்போது, நிச்சயம் நூற்றுக்கு நூறு மார்க் எடுத்து வெற்றி பெறுவீர்கள், நீங்கள் வெற்றிபெற கர்ததராகியா ஏசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் என் வாழ்த்துக்கள்,

  3. Johnson

    We will win defenetly this election naamtamilar

Comments are closed.

2019 ஆக்கமும் பராமரிப்பும் நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு