பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை
நிகழ்வுகள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்

One Comment

  1. Rajiv

    நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக வைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து விளம்பர பதாகையிலும் பொங்கல் திருநாளை தமிழ் புத்தாண்டு என்று குறிப்பிட்டுள்ளீர்கள். சித்திரை மாதம் தானே நமக்கு புத்தாண்டு .

Comments are closed.

©2020 ஆக்கமும் பராமரிப்பும்: நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு