பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை
நிகழ்வுகள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்

2 Comments

 1. Arumugqm.j

  தமிழரின் தலை சிறந்த இருபெரும் தலைவர்களாகிய கர்மவீரர் காமராசரையும் என்றும் போற்றுதலுக்குரிய தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களையும் ஒருசேர அண்ணன் சீமான் அவர்களிடம் காண்கிறேன்.
  வெல்வது உறுதி
  நம்பிக்கையோடு நாளை நமக்காக….

 2. rajarathinam.e

  தமிழரின் தலை சிறந்த இருபெரும் தலைவர்களாகிய கர்மவீரர் காமராசரையும் என்றும் போற்றுதலுக்குரிய தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களையும் ஒருசேர அண்ணன் சீமான் அவர்களிடம் காண்கிறேன்.
  வெல்வது உறுதி
  நம்பிக்கையோடு நாளை நமக்காக….

Comments are closed.

2019 ஆக்கமும் பராமரிப்பும் நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு