பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை
நிகழ்வுகள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்

2 Comments

  1. முனியப்பன்.மு

    வணக்கம்! எனது அண்ணா! எனது தாய் வயிற்றில் பிறாமல் நம் தமிழ்தாய் வயிற்றில் பிறந்து நம் தாயை காக்க உன்னுடன் நானும் சேர்ந்து போராட எனக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்குமா?
    மேலும் நமது நாம் தமிழர் கட்சியில் உறுப்பினராக என்ன செய்யவேண்டும்?

  2. தலைமையகம்

    நாம் தமிழர் உறவாய் இணைய : join.naamtamilar.org என்ற இணையதளத்தில் உள்ள படிவத்தை நிரப்புங்கள். மேலும் தோடர்புக்கு: தொலைபேசி:
    +91 44 4380 4084

Comments are closed.

©2020 ஆக்கமும் பராமரிப்பும்: நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு