கொடியேற்றும் நிகழ்வு- அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி

1
அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதியின் சார்பாக 16.2.2020 அன்று மணமேல்குடி ஒன்றியம் ஜெகதாபட்டினத்தில் நாம் தமிழர் கட்சியின்கொடி சிறப்பாக ஏற்றப்பட்டது..