கொடியேற்றும் நிகழ்வு / அண்ணாநகர் தொகுதி

0

26-1-2020,ஞாயிறு அன்று அண்ணாநகர் தொகுதி 103 வது வட்டத்தில் உள்ள வள்ளியம்மாள் தெருவில் கொடியேற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.