பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை
நிகழ்வுகள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்

One Comment

  1. சரவண பாரதி

    வணக்கம்
    வாழ்க தமிழ் !
    வெல்க தமிழ்!
    அண்ணின் உரைகளை ஒலி வடிவில் தரவிறக்கம் செய்ய வாய்ப்புகளை நமது தளத்தினில் ஏற்படுத்த கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

Comments are closed.

2019 ஆக்கமும் பராமரிப்பும் நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு